Vi planerar kattungar med Ginny när fröken behagar löpa.

Jag är SVERAK diplomerad Uppfödare