Välkommen till S*Lyckohjärtats som är en liten uppfödning av Helig Birma, vi finns i Vellinge söder om Malmö. Läs mer om oss under presentation

Mitt stamnamn registrerades den 25 september 2007

Jag har beviljat tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva kattuppfödning enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

Jag är certifierad uppfödare hos SVERAK
Senast uppdaterad 240719